1. Solarni OFF Grid sistem PWM 3000 W


✔Solarni Panel JA Solar Monokristalni Halfcut 460W x 3kom

✔Inverter Hibridni PWM 3kW/24VDC

✔Baterija Powermax 200Ah x 2kom

✔ALU Konstrukcija za kosi krov

✔AC/DC razvodni ormar/zaštita

Cena: 338.764,00 RSD sa pdv-om (sa montažom i puštanjem u rad sistema).

Ovaj sistem podrzava potrosace : TV, Frižider, Led sijalice, Laptop i ostale potrošače do max snage od 3000W. Ovaj sistem je uvek moguće kasnije nadograditi!
2. Solarni Hibridni Grid sistem MPPT 3000 W


✔Solarni Panel LEAPTON Monokristalni Halfcut 460W x 6kom

✔Inverter Axpert Hibridni MPPT 3kW/24VDC

✔Baterija Powermax 200Ah x 2kom

✔ALU Konstrukcija za kosi krov

✔AC/DC razvodni ormar/zaštita

Cena: 425.924,00 RSD sa pdv-om (sa montažom i puštanjem u rad sistema).

Ovaj sistem podrzava potrosace : TV, Frižider, Veš mašina, Led sijalice, Laptop, hidrofor i ostale potrošače do max snage od 3000W. Ovaj sistem je uvek moguće kasnije nadograditi!
3. Solarni Hibridni Sistem sa Litijumskim baterijam 10kW


✔Solarni Panel LEAPTON Solar Monokristalni Halfcut 460W x 22kom

✔Inverter Hibridni HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 - 3phase

✔HUAWEI litijumska baterija 10kW LUNA2000-5-E0

✔HUAWEI power module 5kW LUNA2000-5kW-C0

✔HUAWEI trofazni backup box B1

✔Huawei 250A smart meter

✔Huawei Fusion solar monitoring sistema/Pracenje parametara rada elektrane proizvodnja/potrosnja-Aplikacija

✔ALU mini rail konstrukcija Nemacka

✔AC/DC NOARK razvodni ormar/zaštita

Cena: 2.708.930,00 RSD sa pdv-om (sa montažom i puštanjem u rad sistema).

Ovaj hibridni sistem sastoji se od 10kW litijumskih baterija i poseduje Backup box koji automatski kada nestane napon sa mreze automatski snabdeva potrosace u jednoj fazi sa maksimalnim opterecenjem od 3kW
4. Solarni ON Grid sistem 6kW


✔Solarni Panel LEAPTON Solar Monokristalni Halfcut 460W x 13kom

✔Inverter On Grid Growatt MOD 6kW - 3phase

✔Growatt smart meter

✔Growatt monitoring sistema/Pracenje parametara rada elektrane proizvodnja/potrosnja-Aplikacija

✔ALU mini rail konstrukcija Nemacka

✔AC/DC NOARK razvodni ormar/zaštita

Cena: 766.930,00 RSD sa pdv-om (sa montažom i puštanjem u rad sistema).

Ova trofazna on grid elektrana donosi ustedu od 700kWh-1000kWh na mesecnom nivou prosecno u toku cele godine!

-Sve komponente solarnog sistema poseduju potrebne ateste/sertifikate koji su potrebni za predaju dokumentacije EPS-u!
5. Solarni ON Grid sistem 10kW


✔Solarni Panel LEAPTON Japan Solar Monokristalni Halfcut 460W x 22kom

✔Inverter On Grid Growatt MOD 10kW - 3phase

✔Growatt smart meter

✔Growatt monitoring sistema/Pracenje parametara rada elektrane proizvodnja/potrosnja-Aplikacija

✔ALU mini rail konstrukcija Nemacka

✔AC/DC NOARK razvodni ormar/zaštita

✔Dvosmerno brojilo/atesti/vodjenje dokumentacije do sticanja statusa kupac/proizvodjac

Cena: 1.159.415,00 RSD sa pdv-om - KLUC U RUKE! (sa montažom i puštanjem u rad sistema do dobijanja dozvole i statusa kupac/proizvodjac).

-Ova trofazna on grid elektrana donosi ustedu od 1300kWh-1500kWh na mesecnom nivou prosecno u toku cele godine!

KLJUČ U RUKE! -Sve komponente solarnog sistema poseduju potrebne ateste/sertifikate koji su potrebni za predaju dokumentacije EPS-u!
6. Solarni ON Grid sistem 50 kW


✔Solarni Panel LEAPTON Japan Solar Biffacial N-Type Monokristalni Halfcut 580W x 87kom

✔Inverter On Grid HUAWEI 50 KTL3 50kW - 3phase x 1kom

✔HUAWEI smart meter with CT sensors 100-1000A

✔HUAWEI monitoring sistema/Pracenje parametara rada elektrane proizvodnja/potrosnja-Aplikacija

✔ALU mini rail konstrukcija Nemacka

✔AC/DC Schneider Electric razvodni ormar/zaštita

Cena: 4,172,960 RSD sa pdv-om (sa montažom i puštanjem u rad sistema).

Ova trofazna on grid elektrana donosi ustedu od 15000kWh na mesecnom nivou prosecno u toku cele godine!

KLJUČ U RUKE! Vođenje kroz ceo proces priključenja na EPS (Uključeno u cenu!)-Sve komponente solarnog sistema poseduju potrebne ateste/sertifikate koji su potrebni za predaju dokumentacije EPS-u!
7. Solarni ON Grid sistem 100 kW


✔Solarni Panel LEAPTON Solar Biffacial N-Type Monokristalni Halfcut 580W x 173kom

✔Inverter On Grid HUAWEI 50 KTL3 50kW x 2kom

✔Growatt smart meter with CT sensors 100-1000A

✔Growatt monitoring sistema/Pracenje parametara rada elektrane proizvodnja/potrosnja-Aplikacija

✔ALU K2 mini rail konstrukcija Nemacka

✔AC/DC Hensel Nemacka razvodni ormar/zaštita

Cena: 8,186,200 RSD sa pdv-om (sa montažom i puštanjem u rad sistema).

KLUČ U RUKE!- Vođenje kroz ceo proces priključenja na EPS (Uključeno u cenu!). Ova trofazna on grid elektrana donosi ustedu od 15000kWh na mesecnom nivou prosecno u toku cele godine!

Copyright © 2020